2012. dec 09.

Időálomutazás négy dimenzióban Ritám akvarelljére - i.m. Syd Barrett - (Meditációk XVIII.)

írta: Göbölyös N. László
Időálomutazás négy dimenzióban  Ritám akvarelljére  - i.m. Syd Barrett -   (Meditációk XVIII.)

Első nézet

 

1.

Fejkendőt kötött hőkontyára

 emberarcunk

lenyugvó nyárra

delelő télre

a megsemmisült jövendő

hideg hírére

golyó-lyuggatta írásjeleket

tapogatnak

világító vakszemeink

hogy arany sugarukkal

atomjaira bontsák

siralomházunk összes

ácsolatát

üde lombglória

sarjaszt smaragd

sikkantásokat

és gödör aljáról sem hallik már

a baljós óra

kéjesen csavargó

kakukkszóra

már megszőtte hímes

hódolat

a tündérmes-piros pelerint

mely lehull hol avart érlel a rozsda

hogy ne érintse a szenvedés sarát

kényes királynőnk virradat-talpa

2.

a távolodás vissza-visszanyúl

jussáért

holott a mérföldeket

velünk együtt

csalja

színre színt tesz a hamiskártyás

fény

vesztesek koronás

cinkosa

utasok vagyunk

kik sokadszor immáron

túlszaladtak az elsötétített

végállomáson

Második nézet

1.

balvégzet bárányölő bábái

ébredjetek!

vajúdik a bölcsességnek

rózsás

bőségszaruja

most csusszan át

nyárnyirkos méhkürtjén

a lélek lármás

lámpása

el ne ejtse reszketeg-

balga

kezetek!

2.

hátrahőköl

a pokol pereméről

meglátván alant

kiterített képmását

az Ige

kitörölhetetlenül kék

harmonikaszót ül meg szőrén

még el nem herdált

hónapjaink hullámtörő

lebegése

az eszmélethez néha

egy lövészároknyi gyufaláng

egy fészekhagyó madárraj kondenzcsíkja

egy lóvágta itt hagyott párája

egy csalfa mézcsepp meztelensége is

elég

Harmadik nézet

1.

és az elaggott próféta

mákonyban és nyavalyatörésben

a megváltás váltólázának verítékében

kereste szeme utolsónak hitt erejével

az alászálló Hit delejes

tekintetét

ki hajtja be

hetvenkedő hatalmasainkon

özönvíznyi bánat

késedelmi kamatait?

2.

mozgó homokba merül

az álomhozó

ellopott zsákját keresi

hét aranypróbás

angyalfürtű szél

sodorja ide-oda

az ezredéves ezután kék

körköreit

 

Negyedik nézet

1.

fülledt folyamokon

kotlanak kétszínű

katlanok

és várják hogy felbukkan alattuk

az imbolygó gyertya szavára

a halak táplálta

tetszhalott

2.

boldog a csókra nyílt száj

csacska mosolya

boldog a vadászó róka

éber szimata

boldog az aratásba hajszolt

éretlen nyár

boldog a pólyából kibontott

fűben járó gyorsulás

boldog a bűnbak

tisztára mosott fekete

bélyege

boldog a tolvajkulcs

kincses rejtelme

boldog a bor mely forr pezseg

habzik és nektárrá nemesül

egyszerre

boldog a gyémánt

melyen csiszolódnak megtörnek

s végül kicsorbulnak a

karátos agyak

2006. június 30 – július 11.

Zene: Sri Chinmoy: Music For The Aspiration Heart

Pink Floyd: Interstellar Overdrive

Akvarell: Álom (032.)

 

 

 

Szólj hozzá