2013. ápr 17.

Áradások (Meditációk XXVI.)

írta: Göbölyös N. László
Áradások  (Meditációk XXVI.)

1.

Megfested-e egyszer midőn

Beléd feledkezem és Benned felejtem

a balgasággal birokra kelő

Bölcsességet?

Megfested-e egyszer midőn

a Megváltás nyomot hagy és némán kiált

horpadt hátaknak kedves

korbácsütéseivel?

Megfested-e egyszer midőn

a latroktól mint jeltelen kenyér utolsó falatját

vonják el a szárnyalás sosem volt

ígéretét?

Megfested-e egyszer midőn

kiváltják magukat a letétbe helyezett

létezések az irgalom könnyű

őrületével?

Megfested-e egyszer midőn

szivárvány-kívánságaink élve szabadulnak

alvajáró áldomások áldozati

oltáráról?

2.

És akkor láthatóvá válik

Háthor szikrázó szarvai között Ámon-Ré

 embriójának ultrahang-

felvétele

És akkor láthatóvá válik

a moszkitóhadak fullasztó fellegei mögött

a démoni dzsungelek zölden ziháló

tüdeje

És akkor láthatóvá válik

a fészekrejtő lombos Lajtorja-fa melynek gyökere

kettéhasítja kuporgatott kufár-kápolnáink

függönyét

És akkor láthatóvá válik

a hűtlen évgyűrűk rásütött szégyenbélyege

a letűnt kontinensek feldarabolt

tartóoszlopain

És akkor láthatóvá válik

a halálmenetből visszatért kivérzett lelkek

fordított hullámverése amint csigaházaikba

visszatérnek

3.

És feleszmélnek majdan

kik arra ítéltettek hogy csupasz lábbal tapossanak

a megtagadások szétgurult

töviskoszorúin

És feleszmélnek majdan

akik istenük tenyerén hordozzák hétfájdalmukat

és virrasztanak a végzet burokrepedésére

várva

És feleszmélnek majdan

kiket kesztyűs kézzel küldtek a mély-kiáltó

kínok virágtalan

völgyébe

És feleszmélnek majdan

kik leszegett fejjel szálltak szembe a megfeszült förgeteggel

és leforrázták a kárörvendő kétségbeesés

kohóit

És feleszmélnek majdan

kik lótusz-leveleket hajtogattak a lépést tévesztett lávából

hogy megóvják selymükkel a vakszerencse vígságos

vagináit

4.

alig egy kósza csepp a Legfőbb Ecseten

a kikapós Veszta-szüzek és a vágy-szabad Vízöntők

géntérképének  egymásba

torkollása

alig egy kósza csepp a Legfőbb Ecseten

a gémberedő gejzírekből felszálló

fecskefarkú füstök

nyomvonala

alig egy kósza csepp a Legfőbb Ecseten

a jégmadár odvának üvegház-olvadása

a gémeskutak függőleges

rövidlátása

alig egy kósza csepp a Legfőbb Ecseten

a partra vetett kék bálnák sikamlós

testén táncoló sirály-fiókák

rikoltása

alig egy kósza csepp a Legfőbb Ecseten

a félarcú fejsze gömbvillanása

az öngyilkos varázsszőnyeg

lopakodása

5.

sarkig tárjuk ma

búvóhelyünk

ajtaját

bolondját járatja a néma

nemléttel a nyakas

tavasz

2007. április 8 – 14

Édes Tavasz-áradások című festményére (075).

Zene: Sri Chinmoy

Szólj hozzá