2015. sze 06.

Mire adnak magyarázatot a Holt-tengeri Tekercsek?

írta: Göbölyös N. László
Mire adnak magyarázatot a Holt-tengeri Tekercsek?

holttengeri.jpg

Adolf Roitman, az Izraeli Múzeum Könyv Kegyhelyének igazgatója, a Holt-tengeri Tekercsek gondozója részt vett Madridban egy vitán arról, hogy az esszénusok zsidó szektás mozgalom tagjai voltak-e.

A Holt-tengeri tekercsek 972 kéziratot foglalnak magukba, a több, mint százezer szó többségét héber és arámi nyelven írták, egy kisebb részt görögül. Ez a legrégibb bibliai tanúság, amely megváltoztatta a judaizmusról és az antik kereszténységről folyó kutatás irányát. .A tekercseket 1946 és 1947 között találták meg Qumran romjainál, a Holt-tenger észak-nyugati partjainál, Kr.e. 250 és Kr.u. 66 közöttre datálják őket, régebbiek, mint a jeruzsálemi Második Templom.

Roitman május közepén mutatta be a talált dokumentumok egy részének tartalmát és most először Európában a Human Santuary című dokumentumfilmet, amely. azokról az emberekről szól, akik a kéziratok mögött rejtőznek. - írja az El Mundo. Roitman a spanyol lapnak adott interjújában elmondta, hogy a tekercsek megtalálása hogyan változtatta meg a tudománynak a judaizmusról szóló kutatását. ”A tekercsek megtalálása előtt az antik judaizmus értékelését befolyásolta a rabbinikus vagy keresztény változat és kizárólag a kezünkbe került irodalmi források voltak az alapjai. Most, hála ennek a felfedezésnek, először nyílik lehetőség olyan eredeti forrásokból kutatni a zsidók társadalmát, gondolatvilágát, irodalmát, vallását, amelyek nem mentek át a későbbi teológiai szűrőkön. A tekercsek most először teszik lehetővé az antik judaizmus tanulmányozását a történelmi gyökereiben. A tekercsek egy csaknem 700 éves űrt töltenek ki a biblikus és a rabbinikus korszak között, bemutatva, hogy a bibliai korszak zsidó vallása hogyan változott rabbinikus- történelmi judaizmussá. Így megérthetjük azokat a folyamatokat, amelyek a héber biblia fejlődése, a liturgia, a rituálék, a gondolkodás és az irodalom mögött rejtőznek.”

Arra a kérdésre, hogy milyen jelentőségük van a tekercseknek a kereszténység számára, így felelt:’ Ha figyelembe vesszük, hogy az első keresztények zsidók is voltak, a tekercsek alapvetően fontosak annak a társadalomnak és vallási valóságnak a megértése szempontjából, amelyben olyan emberek születtek, mint Keresztelő János, Názáreti Jézus és Tarsusi Pál.”

A Biblia újraolvasatát, véleménye szerint, két dimenzióban kell megtenni.” Egyrészt a biblikus kéziratok, amelyek benne vannak a tekercsekben (megközelítően 230, a többségük töredékes) köteleznek a bennük lévő szövegváltozatok számon tartására, hogy megbecsülhessük a kezünkben lévő masoretikus hagyományos szövegek értékét. Ezek a szövegváltozatok arra ösztönöznek bennünket, hogy átgondoljuk a bibliai szövegnek a fundamentalista körökben olyan népszerü olvasatát. A szövegmagyarázatok arra is köteleznek bennünket, hogy megvizsgáljuk, hogy a zsidók és a keresztények a görög-római korban hogyan értelmezték az Írásokat.”

A kéziratok alapján Roitman megpróbál fényt deríteni arra, hogy az esszénusok zsidó szekás mozgalom volt.e. A kéziratokból kiindulva úgy véli, hogy Izrael szeparatista ideológiája a perzsa korra nyúlik vissza és babiloni eredetű ideológiai bázisa volt.

Alexandriai Phülón ókori görög filozófus szerint az esszénusok Isten legnagyobb imádóinak tartották magukat, a pénz és tulajdon nélküli életet választották önként és mégis gazdagoknak tekintették magukat. Josephus Flavius három filozófiai szektát irt le és Phülónnal egyetértve azt vallotta, hogy az egyikük, az esszénusoké, elvetette az élvezeteket, nem ismerte a szegénység és a gazdagság fogalmát és minden a közösség tulajdona volt.

A modern kori kutatók, mint például, Chaim Sukenik professzor, aki megvásárolta 1947-ben az első tekercseket, azon az állásponton vannak, hogy a tagok magatartásának szabályozás tekintetében az esszénusok szekta tagjai voltak. Véleményüket a tekercsekre, a klasszikus forrásokra és a régészetre alapozzák.

Roitman szerint a kutatás célja végső soron annak ‚ hogy a ”zsidók és a keresztények testvérek voltak-e.”

Szólj hozzá

tudomány Izrael