2018. aug 10.

A zene javítja a gyerekek beszédkészségét

írta: Göbölyös N. László
A zene javítja a gyerekek beszédkészségét

Zene és nyelv összefüggenek egymással. A zene segít a kisgyermekeknek megérteni a kimondott szavakat, ami az írott szöveg megértésének is az alapja.

A Massachusetts Institute of Technology kutatói kimutatták, hogy milyen előnye van annak, aki már 4-5 éves korában zongorázni tanul.  Kínai gyerekekkel végzett kísérletükről, amelyet a pekingi egyetemmel együttműködésben vittek végig, a Proceedings of The National Academy of Sciences (PNAS) – ben megjelent cikk számol be.

youngkidspiano.jpg

Már korábbi kísérletek is bizonyították, hogy aki zenél, könnyebben megérti az írott szöveget, és gyorsabban tanul beszélni. Egyébként mind a zene, mind a beszéd több aspektusból összefügg a hangok felismerésével és megértésével. Aki jobban meg tudja különböztetni a szavakat, az jobban felismeri a szavak hangstruktúráját, ami kulcselem az olvasás elsajátításában – magyarázzák a kutatók.

A MIT munkatársai 75, 4-5 éves kisgyereket vontak be kísérletükbe. Három csoportba osztották őket. Az első csoport hetente háromszor kapott 45 perces zongoraleckéket. A másodikkal olvastattak, a harmadik nem vett részt semmilyen külön órán.

A zenei foglalkozásokon a gyerekek megismerkedtek a kottákkal, fogalmat kaptak a ritmusról, a zene szimbólumrendszeréről.

A hat hónapig tartó program befejezése után egy hónappal a kutatók mérték, hogy a gyerekek milyen ügyességre tettek szert a hallott szavak különválasztásában, a magánhangzók és a mássalhangzók, a hangsúlyok megkülönböztetésében. (A kínai nyelvben sokszor csak az utóbbi különbözteti meg az egyik szót a másiktól).

A zenélő csoport sokkal jobb eredményeket ért el, mint az olvasó csoport azoknak a szavaknak a megkülönböztetésében, amelyekben csak egy mássalhangzó eltérés van, míg azoknak a szavaknak a felismerésében, amelyekben egy magánhangzó változott, mindkét csoport ügyesebb volt a harmadiknál.

A kutató enkefalográfiával mérték a gyerekek agyának aktivitását, amely azt mutatta, hogy a zenélő gyerekek jobban reagáltak a hangtónus változtatására.

A pszichológusok az eredmények elismerése mellett azonban figyelmeztetnek arra is, hogy ebben a korban a gyerekek számára játéknak kell maradnia a zeneleckéknek is.

Szólj hozzá

beszéd nevelés gyermekek USA Zene Kína