2019. feb 27.

A gyarmatosítók annyi őslakost öltek meg Amerikában, hogy lehűlt a Föld

írta: Göbölyös N. László
A gyarmatosítók annyi őslakost öltek meg Amerikában, hogy lehűlt a Föld

gyarmat.jpg

Mielőtt Kolumbusz és társai Amerikába érkeztek, 1492-ben a térségben több mint 60 millió őslakos élt. Egy évszázaddal később kb. 6 millióra csökkent a számuk.

Az európaiak nemcsak háborút és éhínséget hoztak, hanem a bennszülöttek számára ismeretlen betegségeket is, mint például a himlőt, amely megtizedelte a helyieket.

A londoni University College kutatóinak tanulmánya a Quartenary Science Review-banjelent meg.

A kutatók rájöttek, hogy a lakosság csökkenésével nagy területek maradtak megműveletlenek. Az a flóra azonban, amely elfoglalta a helyüket, olyan mértékben szívta magába a széndioxidot, annyit üvegház hatású gázt vont ki az atmoszférából, hogy az egész bolygó hőmérséklete 0,15 C fokkal csökkent.

A szakemberek általában az ipari forradalmat tekintik az ember által okozott klímaváltozások genézisének, de ebből a tanulmányból kiderül, hogy ezek a hatások már kb. 250 évvel korábban elkezdődtek.

„Az emberek már változtattak a klímán a fosszilis anyagok égetése előtt. Ez később aztán emelte a hőmérsékletet” – magyarázta a Alexander Koch, a tanulmány egyik szerzője a Business Insidernek.

A kutatóknak nehezen sikerült számszerűsíteni az őslakosok kiirtásának méretét az amerikai földrészen, mert nincsenek ebből a korból népszámlálási adatok. Ezért a korabeli európai szemtanúk beszámolóira támaszkodtak és az adószedő intézmények regisztereire, de ezek sem voltak megbízhatóak. A szemtanúk túlbecsülték a lakosság számát, a földek gazdagságát, mert az európai beruházók figyelmét akarták a földrészre felhívni, az adószedés rendszerét pedig akkor vezették be, amikor a járványok már megritkították a lakosságot.

A mostani eredményhez a kutatók úgy jutottak, hogy más módszerhez folyamodtak: Észak- és Dél-Amerikát 119 régióra osztották, és megvizsgálták mindegyikben a prekolumbián lakosság számára vonatkozó addig publikált becsléseket. Így számolták ki, hogy kb. 60,5 millió lehetett a lakossága lélekszáma 1492 előtt. Ezt összevetették a kontinens felfedezése utáni adatokkal, és így derült ki, hogy a spanyol és portugál hódítók megérkezését követő évszázadban az őslakosok 90%-a meghalt. Ez mintegy 55 millió embert jelentett, a Föld akkori népességének 10%-át.

Ezeknek az adatoknak a birtokában a kutatók kiszámították, hogy kb. 62 millió hektár földet művelhettek meg, ami 1600-ra szintén 6 millióra apadt. Így alakulhatott ki az új növényzet széndioxid-elnyelése révén a „kis jégkorszak”, amikor növekedett a jéggel borított területek nagysága. Ugyanakkor a brit kutatók figyelmeztetnek arra, hogy egy hasonló változás nem sokat enyhítene a mai felmelegedésen, mert az 1600 körüli légköri széndioxid-mennyiség mai viszonyok között legfeljebb három évi fosszilis fűtőanyagból származó kibocsátásnak felelne meg.

 

 

Szólj hozzá

történelem környezetvédelem népirtás gyarmatosítás Amerika