2018. okt 07.

Előkerült Galilei eredeti „eretnek” levele

írta: Göbölyös N. László
Előkerült Galilei eredeti „eretnek” levele

gali.jpg

A londoni Royal Society könyvtárában találta meg egy olasz kutató Galileo Galilei elveszettnek hitt levelét, amelynek nyomán eretneknek nyilvánították.

Eddig két változata volt ismert, amelyek közül az egyik enyhébb megfogalmazású volt. A most előkerült levél, amelyben a tudós megfogalmazta tézisét a római katolikus egyház azon állításával szemben, hogy a Nap forog a Föld körül, már legalább 250 éve  könyvtár birtokában van.

Galilei 1613-ban írta a 7 oldalas levelet, amelynek a végén G.G. aláírás van. A tudós barátjának, Benedetto Castellinek, a pisai egyetem matematikusának írta és megfogalmazta benne, hogy a tudományos kutatásnak szabadnak kell lennie az egyházi doktrinától.

A szöveget Niccolo Lorini dominikánus szerzetes 1615. február 7-én elküldte az Inkvizíciónak. Ennek másolatát a vatikáni titkos archívumok őrzik.  Egy héttel később Galilei Pieri Dini nevű barátjának azt írta, hogy a Castellinek írt, az Inkvizíciónak elküldött levelét meghamisították és a levélhez csatolta annak enyhébb változatát, eredetinek feltüntetve azt. Kérte Dinit, hogy továbbítsa a vatikáni teológusokhoz.

Dininek írt levelében Galilei, akit  1633-ban-ban, miután megjelent a Dialógus a világ két legnagyobb rendszeréről című műve, eretnekség miatt perbe fogtak és elítéltek, panaszkodott arról, hogy milyen rosszindulatúak és tudatlanok az ellenségei és azt írta, hogy az Inkvizíció felülhet ennek a túlbuzgóságból eredő csalásnak”.

Mi történt valójában? Valóban kikelt az egyházi beavatkozás ellen Castellinek írt levelében vagy valaki meghamisította a levelet? – veti fel a római lap.

Minden 1613. december 13-án kezdődött, amikor behívatták a Pisába költözött Medici-udvarhoz. Akkor kezdődtek a kételyek Galilei elképzeléseivel kapcsolatban felmerülni, és Castelli, aki pisai egyetemen tanított, igyekezett megnyugtatni II. Cosimót, de megsejtve a helyzet komolyságát, azonnal figyelmeztette a tudóst. Galilei a most megtalált levéllel válaszolt, amelyen láthatók a javított, enyhített részek, ugyanis Castelli visszaküldte neki a levelet.  Az eredetiből például  törölte azokat a szavakat, amelyekben „hamisnak” mondta a Biblia némely tételét, helyette azt írta, hogy „különbözőnek tűnnek az igazságtól.” A változtatások és a kihúzások alatt azonban látszik az eredeti szöveg, amelyet Lorini átadott a „szent hivatalnak”.

A cagliari egyetem történészei összehasonlították a levél szavait Galilei más írásaiban írtakkal, hogy meg lehessen győződni eredetiségéről. Ez most így kétségtelenné vált.

A felfedezés megjelenik a Royal Sociaty Notes and Records című folyóiratában.

 

Szólj hozzá

történelem tudomány egyház inkvizició Itália Galilei