2019. sze 19.

Bizánci pénzek nyomai a Torinói Leplen

írta: Göbölyös N. László
Bizánci pénzek nyomai a Torinói Leplen

sindone-torino-ricerca-1-700x391.jpg

Bizánci pénzek nyomait találták a Torinói Leplen a padovai egyetem és amerikai kutatók közös munkája során. Munkájukat publikálta a Journal of Cultural Heritage és foglalkozott vele egy Kanadában tartott konferencia is.

A kutatók elképzelhetőnek tartják, hogy még az 1000. év előtt hozzádörzsöltek Jézus Krisztus halotti lepléhez olyan aranypénzeket, amelyeken szintén a Megváltó arcképe volt, hogy ezáltal váljon ereklyévé.

A tudósok azonosították egy ritka arany, ezüst és réz ötvözet nyomait szkenneres elektronikus mikroszkóp és egy Röntgen-sugarakat fluoreszkáló spektoszkóp segítségével. Ugyanakkor megmérték, hogy ezek a fémek milyen arányban voltak a 11-12. századi bizánci pénzérmékben. Az összetétel azonosnak bizonyult. A lepel ezek szerint nem a 14. századból származik, mint ahogyan azt korábban egy C-14-es vizsgálat után állították.

A lepel, amelyet ma a torinói dóm kápolnájában őriznek, egy 4,4 méter hosszú, 1,1 méter széles lenvászon, amelyen egy megkínzott halott ember kettős arclenyomata látható. Az első hiteles hírek róla a 14. századból származnak. Geoffrey de Charny francia lovag ekkor építtetett számára egy kis templomot Lirey városában. Az ennél korábbi adatok róla bizonytalanok. Az 5-6. századból maradtak fenn olyan szövegek, amelyek szerint Edessában (ma Urfa, Törökország) őriztek egy Jézust ábrázoló vásznat, amelyet a 10. században szállítottak Konstantinápolyba, a Bizánci Birodalom akkori fővárosába. Feltételezik, hogy Konstantinápoly a keresztesek általi 1204-es kifosztása és számos értékes tárgy elrablása után vitték a latinok Görögországba, ahol a Charny- család élt. Az 1400-as évek első felében Marguerite de Charny elvitte a leplet Lirey-ből, amely 1453-ban a savoyai herceg tulajdonába került. Náluk maradt egészen 1983-ig, amikor végrendelet alapján a Szentszéknek adományozták.

Szólj hozzá

történelem vallás kereszténység Olaszország Bizánc